Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska höst/vår år 3

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 september 2019

Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt, fokusområden är din läsförståelse, att kunna läsa och skriva fakta - och berättande texter. Vi tränar på att skriva olika sorters texter. (stor bokstav, skiljetecken). Läsning, Kompisläsning, bänkboksläsning, stafettläsning, kapitelläsning.

Kopplingar till kursplanen

Läroplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du ska

* känna igen ordklasserna substantiv, verb och adjektiv

* känna till hur du använder olika skiljetecken, punkt, frågetecken och utropstecken

* kunna läsa en okänd text och återberätta innehållet

* kunna skriva en enkel text med en tydlig röd tråd, dvs, början, mitten och slut ska hänga samman

* ha kännedom hur du använder punkt och stor bokstav i en text.

*få med dig vilka olika lässtrategier som är användbara vi olika typer av texter, vi arbetar bla med Läsförståelse Röd, Gul, Grön och Blå

 

Arbetssätt/undervisning

Vi arbetar med svenska så här:

* vi tränar läsförståelse i olika grupper

* högläser elevnära texter - i par, stafett,

* lyssnar på olika texter

* skriver egna texter som läses upp för axelkompisen, eller i grupp eller för hela klassen

* arbetar med språkets struktur i Språkskrinet, där vi skriver texter, arbetar med svensk grammatik och utökar vårt ordförråd

* vi arbetar med olika sorters beskrivande texter i vårt tema.

 

 

Bedömning/dokumetation

Vi kommer att titta på din förmåga

* att vara aktiv och engagerad under lektionerna

* att skriva olika slags texter

*att läsa olika slags texter

* att reflektera över dina kunskaper och vad du behöver utveckla


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen
Generell bedömningsmatris i svenska årskurs 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter