Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lag och rätt

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Från det att du var liten har du fått lära dig att det finns vissa saker som man får göra och andra saker som man inte får göra. Men vad händer om man gör något som man inte får? Det ska vi ta reda på i detta arbetsområde!

Vad ska vi göra?
- Uppgift i samarbete med svenskan (Brott och straff)
- Lära oss använda begreppen 
- Förstå processen från brott till straff

Hur ska vi göra det?
- Resonerande skrivuppgift (Brott och straff - sv/so)
- Skriftliga glosförhör
- Träna begrepp på glosor.eu
- Diskussioner
- Föreläsningar
- Läsa läroboken, besvara frågor 
- Se filmer på Studi.se

 

Avslutande uppgift: PROV


Läroplanskopplingar

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen
Bedömning i samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter