Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Procent och sannolikhet

Segeltorpsskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 23 september 2019

I kapitlet får eleverna lära sig räkna med procent. Fokus är på beräkningar med 100 %, 50 %, 25 % och 1 %. Eleverna möter procent i kontexten rea och rabatt. Sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform presenteras. I slutet av grundkursen finns två uppslag med enkla övningar på sannolikhet.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

 

Arbetssätt/Förmågor

Vi arbetar utifrån läromedlet Matteborgen 6A med genomgångar och redovisningar.

Lämpliga strategier, övningar och färdighetsträning på lektionerna.

På Torsdagar fokuserar vi på probelmlösning och/eller praktisk matte.

Bedömning

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

> räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

> räkna ut rabatten på en vara

> växla mellan bråkform, decimalform och procentform

> förklara vad som menas med sannolikhet

> räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Matteord:

bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

Eleverna visar förståelse och kunskap vid diagnostiskt test när vi arbetat med kapitlet.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Procent och sannolikhet