Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01b

Planering v 39 matematik 1b

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Denna vecka har vi 2 lektioner tors och fre. Måndag går bort eftersom vi då har studieteknikdag. Vi avslutar kap 1.5 som handlar om problemlösning. Till nästa vecka bör du vara klar tom sid 73. När du räknar i boken räknar du i första hand 2 spår, antingen väljer du spår a och b=enklare eller spår b och= svårare. Hoppa över sådant som du känner dig säker på nu när vi repeterar. Glöm inte att planera din egen vecka så att du följer kursen. Jag rekommenderar varmt att även räkna Blandade övningar på sid 74-77 någon gång, eventuellt spara dessa eller delar av dessa som repetition inför prov 1 v 42. Vill du få extra hjälp med matematik kan man besöka matematikhjälp på onsdagar kl 16.45-18.45 i sal 009. Mattecentrum hjälper er som vill med matematik. Mån v 40 gör vi diagnos på kap 1 i kunskapsmatrisen. Då är det extra viktigt att ha med din dator som då är laddad. Diagnosen är et viktigt verktyg för dig själv i ditt vidare arbete att förbereda dig inför prov nr 1 v 42.

Vecka 39
SA19B
Mån 23 sep kl 12.50-13.40 sal 602.

Studieteknikdag. Ingen gemensam matematik i klassrummet.

Tors 26 sep kl 08.30-09.40 sal 302.
Teori:
Kap 1.5 Problemlösning sid 62-66: Tänk på att redovisa dina lösningar på ett strukturerat sätt genom att
använda rubriker till dina beräkningar
använda begrepp och symboler inom matematiken
beräkningarna ska gå att följa av en annan läsare än du själv.
Kommunikation, begrepp och resonemang är 3 viktiga färdigheter som bedöms och som är betygsgrundande.  
Eget arbete: räkna sid 52 63 och 65-66: 2 spår(a och b-spår=enklare eller b och c=svårare)

Fre 27 sep kl 12.20-13.20 sal 302.
Teori:
Kap 1.5 sid 67-73.
Eget arbete: räkna sid 59 och 61: 2 spår(a och b-spår=enklare eller b och c=svårare).

Till nästa vecka: tom sid 73.
Mån v 40 gör vi diagnos på kap 1 i kunskapsmatrisen. Då är det extra viktigt att ha med din dator som då är laddad. Diagnosen är et viktigt verktyg för dig själv i ditt vidare arbete att förbereda dig inför prov nr 1 v 42.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter