Skolbanken Logo
Skolbanken

Språklig och kommunikativ utveckling 1-2 åringar

Kristallen, Hedemora · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi vill fokusera på de yngsta barnen språkutveckling med hjälp av tecken som stöd, sånger, sagor med mera.

Syfte

Vi vill främja de yngsta barnens språkutveckling med hjälp av olika metoder såsom att använda tecken och bilder som stöd för barnen och även genom sånger, sagor och liknande. 
Målet är att använda TAKK som kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. TAKK är en metod som används tillsammans med det talade språket som ett komplement. Vi hoppas att det förenklar för barnen att lära sig ord och som ett uttryckssätt. Tecken ger barnet redskap att tydliggöra det talade språket.

Mål

Målet är att alla barn ska komma till tals och känna sig trygga att kommunicera. Med hjälp av flera sätt att kommunicera kan barnen förhoppningsvis bli mer trygga att uttrycka sig.

Metod

Varje dag har vi samlingar och aktiviteter i barngruppen där ett stort fokus läggs på barnens språkliga och kommunikativa utveckling. 
Vi har en digital plattform där vi i personalen kan söka reda på det tecken vi vill arbeta med och skriva ut. Vi kommer att introducera dessa vid samlingar, måltidssituationer, av- och påklädning i hallen etcetera för att förstärka ord som är passande för situationerna. Dessa kan vi också sätta upp på exempelvis väggen för barnen att se på. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter