Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grön Flagg 2019/20 Bullerbyn

Tegelbrukets förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Denna resans tema är Klimat och Energi. Vi väljer att arbeta aktivt med Kroppens energi, återvinning och klimat.

Kroppens energi - Återvinning - Vatten 
 
 
Var är vi? (Nuläge, syfte) 
 

-Vi arbetar dagligen med en aktiv förskolegård, promenader och rörelse samtidigt som vi avser tid för avslappning och vila. Vårt arbete med måltidspedagogik främjar sambandet mellan bra kost och kroppens behov. 

-Barnen hittar skräp ute på vår gård och när vi är ute på utflykt och de visar stort engagemang för att rädda djuren och vår miljö. 

-På förskolan planterar vi blommor, odlar grönsaker och kryddor till köket och har en sinnes trädgård där vattnet spelar en avgörande roll för odlingarna.

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när barnen har arbetat med området?)

-Vi vill barnen ska få en förståelse för hur mat, motion och vila påverkar ens välmående.

-Vi arbetar aktivt med att lära barnen ta hand om jordens resurser. Vi vill att de ska förstå kretsloppet som vatten går igenom. Barnen ska få en förståelse för hur och varför man återvinner  använt material. 

Hur gör vi? (Planera, genomföra)
 

-Undervisning i måltidspedagogik: vi använder oss av Sapere metoden eftersom det är ett sätt att upptäcka maten med alla sina sinnen. Barnen får testa nya smaker, leka med maten, prata om tallriksmodellen, måla med grönsaker, baka, osv. Barnen är med och odlar grönsaker och får en förståelse för matens resa från jord till bord. 


Grön Flagg-loppet: vi springer loppet när vi firar Grön Flagg-dagen och när vår resa är godkänd.

Arbete med matsvinn: vi pratar med barnen om smakportioner. Att man kan ta mer om man tycker om det. 

Vi arbetar med Generation Pep. Tabata, rörelse och yoga är en del av barnens vardag på förskolan.  Vi ger barnen en förståelse för hur viktigt det är att äta engergirik mat och sedan förbruka energin. 

Vatten: Vi pratar med barnen om hur man kan återanvända vatten. Vi väver in vårt dinosaurietema i vårt arbete med vatten. Att det är samma vatten som fanns på dinosauriernas tid och hur vattnets kretslopp ser ut. 

Delaktighet och inflytande
 

-Vi har regelbundna Grön Flagg-samråd för att barnen ska vara delaktiga. Personalen på hela förskolan involveras i arbetet genom information på våra arbetsplatsträffar.
Barnen blir delaktiga när de äldsta bjuds in i köket för att laga mat och baka, barnen får önska maträtter och smågrupper från hela förskolan träffas regelbundet med kocken när vi har undervisning i måltidspedagogik.

-Alla på förskolan är delaktiga och arbetar aktivt med källsortering och återvinning tillsammans med barnen.

-Vi utbildar barnen till att bli agenter som själva påverkar sitt lärande och vår undervisning. Barnen har förmågan att bidra. Vi lyssnar på deras frågor, låter dem utforska och experimentera. Vi följer barnens intressen och arbetar utifrån deras förutsättningar.

Hållbar utveckling
 

-Vi gör barnen medvetna om att de kan göra skillnad för klimatet och samhället genom att minska matsvinnet.
Att röra på sig och må bra bidrar till att barnen utvecklas både fysiskt och psykiskt, och att de kan få ett hållbart liv.

-Barnen lär sig ta ansvar för vår miljö, vår natur och vår värld. De lär sig vikten av att göra så en liten avtryck som möjligt på jorden.

-Vi arbetar med vatten för att visa att det finns många sätt att se på samma ämne. Vatten är lika mycket knutet till lärande för hållbar utveckling som naturen.

Dokumentation och reflektion

Vi dokumenterar vårt arbete i både bild och film på Unikum, på grupp och individnivå. Lärloggsinläggen kopplas till denna pedagogiska planering. Bilderna blir då tillgängliga för Grön Flagg-gruppen så att de kan redovisa om vårt arbete på Grön Flaggs-hemsida. 

Grön Flagg-gruppen reflekterar över arbetet som gått och gör en analys som sedan skickas iväg till Grön Flagg. 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter