Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

De fem världsreligionerna

Rönndalsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Vi kommer att ta reda på vad begreppet religion betyder. Det kan betyda att du har en eller flera gudar men också att du tror på andar/väsen av olika slag. Vi kommer att läsa om de fem religioner som kallas världsreligioner. Vi kommer att jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader mellan dem.Vi ska också ta reda på hur tron visar sig i olika handlingar och i samhället.

Läroplanen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

 

Konkretiserade mål

Du ska efter arbetet med detta kunna beskriva och berätta om:

- olika religioners heliga rum, platser, ritualer och regler
- likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- några kristna högtider och traditioner
- hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta,      gudstjänst.
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- begreppen, religion, rit, tradition, myt, symboler, bön, fasta

Arbetssätt och bedömning

Vi kommer att:
Ha genomgångar
Se på filmer om olika religioner

Ha samtal och diskussioner

Skriva faktatext

Svara på frågor

Bedömning mot kunskapskraven i religion 4-6

Du kommer att få visa dina kunskap i ett prov om de fem världsreligionerna och genom att skriva en faktatext.
 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen
Religion kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter