Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Idrott Jordens fritids

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Eleverna kommer själva att få hålla i olika spel och lekar.

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

  •  Pingis
  •  Sammarbets lekar
  •  Hinderbanor 

Valbara aktiviteter på temat kommer vara:

  •  Röra på sig genom att spela och leka olika lekar. 
  •  Att samarbeta med varandra.

Du kommer att möta digitala verktyg och arbetssätt genom:

  • Titta på film och se hur man bygger hinderbanor. 

Du kommer att vara delaktig och ha inflytande på aktiviteterna genom:

  • Samarbeta 
  •  Hålla i en lek.
  •  Lösa problem 

Koppling till skolans verksamhet:

  • Koppling till temat kroppen 

 

 

Med vänlig hälsning 

Susanne, Stefan och Gzim


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter