Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Bråk och decimaltal

Bruksskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Du kommer nu under följande veckor att arbeta med bråk och decimaltal. Du kommer att öva att skriva och säga bråk. Jämföra och storleksordna bråk. Räkna del av antal. Du kommer att träna att skriva och säga tal med tiondelar och hundradelar och att räkna med decimaltal. Du kommer att träna att skriva bråk som decimaltal.

Syfte

Centrala innehållet

- läsa av, skriva bråk och veta hur många delar det går på en hel
- jämföra och storleksordna bråk samt decimaltal
- räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av arton
- skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
- addera och subtrahera enkla decimaltal
- skriva bråk som decimaltal

Viktiga begrepp

Att kunna namnge bråk: t.ex 3 åttondelar...

storleksordna

ental

tiondelar

hundradelar

decimaltecken

decimaler

 

Kunskapskrav

Du kommer att visa att du lärt dig:
- använda och beskriva olika begrepp 
- bråkform och blandadform
- samband mellan bråk och decimaltal tex en fjärdedel även kan skrivas som 0.25
- räkna med enkla tal i decimalform på olika sätt
- positionssystemet för tal i decimalform


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter