Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Naturen omkring oss

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi arbetar vidare med biologi - naturen. Det handlar bl.a. om djur, växters och andra organismers liv. Vi fokuserar på arter som finns i vårt närområde.

Du kommer att få: 

- Planera, genomföra och dokumentera undersökningar 

 - Se biologiska sammanhang, ex ekosystem - hur organismer påverkar varandra och hur de anpassar sig till sin livsmiljö.

 - Lära dig namn på arter i närmiljön; Hur djur och växter kan identifieras, sorteras och grupperas.

- Repetera olika kretslopp

 

När du är färdig med arbetet ska du kunna förklara dessa begrepp:

- Ekosystem

 - Biotop

 - Art

 - Nedbrytning

 - pollinering 

 - Kretslopp

 - Fotosyntes

 - Förbränning


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matriser i planeringen
Naturruta åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter