Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

MALL för Pedagogisk planering Härryda kommun

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Kommungemensam mall för pedagogiska planeringar i Härryda kommuns grundskolor. Ta bort grön text. Koppla till centralt innehåll och kunskapskrav. Ta bort denna text och skriv en ny ingresstext.

Syfte med undervisningen

Beskriv syftet med undervisningen. 

Så här kommer vi att arbeta

Beskriv arbetsgången. Förklara hur vi kommer att arbeta för att nå målen och vilka metoder och materiel som kommer användas. 

Det här ska du lära dig

Det här skall eleverna kunna efter att vi arbetat med området.
Koppla till Centralt innehåll och kunskapskrav. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Skriv ner en begreppsordlista. De här begreppen är viktiga för elevens förståelse.

Så här kan du visa dina kunskaper

Beskriv vilka redovisningsformer som kommer användas.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter