Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Svenska

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vem var jag?

Vi kommer nu ägna några lektioner åt att skriva "våra" memoarer. Memoarer är minnen från livet. Författaren väljer helt fritt att ha med det som ska skrivas. En annan typ av personbeskrivning är biografi. En biografi skrivs av en annan person, dvs. inte den det handlar om. I en biografi berättar författaren mer ingående om livet personen levt/lever. En riktig biografi föregås av grundliga studier av en persons liv. I en biografi finns alltid ett källkritiskt tänk.

Ibland stöter man på s.k. självbiografier, dvs. jag berättar själv om vad jag gjort osv. I en självbiografi kan jag subjektivt välja vad jag ska ta upp, men jag måste hålla mig sanningen. I en memoarbok kan jag tänja på sanningen genom att lägga till eller dra ifrån. Gemensamt för memoarer, biografier och självbiografier är att de oftast innehåller s.k. personalier, dvs. uppgifter om födelse, uppväxt, skolgång m.m.

En bra början när man skall skriva om sig själv är att göra en mindmap. I sin mindmap skriver man ner allt man kan komma ihåg. Utifrån denna väljer man sedan ut vad man vill använda sig av.

Den här uppgiften klarar vi av på fyra svensklektioner, så senast(!!!!!) den 11/10! I den här uppgiften vill jag att ni tänker på berättelsens disposition, stor och liten bokstav, talspråk-skriftspråk och sist men inte minst själva" layouten".


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter