Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Informationsspridning

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi matas med information och reklam hela dagarna. Allt är inte helt klart och tydligt men det finns där mest hela tiden. Vi ska försöka hitta reklam och information från olika medier där det finns tydlig avsändare i vissa fall och otydlig i andra fall. Vi ska kolla vilka regler som gäller för medier och prata om för- och nackdelar med t.ex. social medier.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska kolla hur det står till med informationsspridning av olika slag i vårt samhälle idag. Finns det olika sorters information, kan man lita på allt man läser och hör? Är det skillnad på reklam och information? Får man skriva vad som helst i reklam eller på nätet?

Hur gör man bra reklam, finns det reklam som är speciellt riktad till en folkgrupp, hur ser man vem som är mottagare och avsändare av reklamen?

Det är viktigt att man lär sig att tolka det man läser och hör då det idag är väldigt lätt att på olika sätt sprida information. Man kan på detta sätt också se hur tokigt det kan bli med rykten, när man sprider vidare det man har läst på ett social forum eller hört av någon, vilka skador det kan göra.

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

  • Praktiskt arbete 
  • Helklassdiskussioner
  • Enskild och gemensam läsning
  • Filmer

 

Vad som kommer att bedömas:

  • Ditt praktiska arbete
  • Deltagande i diskussion
  • Dokumentation  och redovisning i någon form

 


Läroplanskopplingar

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Samhällskunskap 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback