Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Svenska, Engelska

·

Årskurs:

F - 5

Pelle Svanslös "Våga vara snäll"

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Med hjälp av temat Pelle Svanslös kommer du under hösten få arbeta med värdegrundsfrågor. Vad menas egentligen med ordet värdegrund? Hur kan vi hjälpas åt för att alla ska trivas i skolan? Tillsammans försöker vi finna svar på de här frågorna och vår ambition är att alla ska våga vara snälla mot varandra på skolan. I vårt tema kommer vi förutom SO även koppla ämnena svenska, engelska och bild.

 •  

Undervisning:

 

I engelska ska du få:

 • Genom instruktion på engelska färglägga en “Pelle bild”.
 • Lyssna till korta avsnitt om “Peter - no- tail" in Americat.      

I so ska du få:

 • få diskutera och skriva ner egna tankar om olika livsfrågor t ex gott och ont, kamratskap, könsroller och jämställdhet.  
 • träna på viktiga begrepp såsom värdegrund, lika värde, rättigheter, skyldigheter, utanförskap och diskriminering.
 • få kunskap om barnkonventionen. Vilka rättigheter och skyldigheter har ett barn?
 • se filmen Kompisverkstaden där du får skriva ner tankar om hur en snäll kompis ska vara.
 • göra olika värdegrundsövningar.

     

 I svenska ska du få:

 •  Stifta bekantskap med och träna på att göra ett författarporträtt av Gösta Knutsson.
 • Titta närmare på budskap och innehåll i böckerna om Pelle Svanslös.
 • Träna på att göra karaktärsbeskrivningar
 • Använda ord och begrepp som uttrycker ord och känslor

 I bild ska du få:

 • arbeta med olika tekniker när du avbildar några av  karaktärerna i böckerna om Pelle Svanslös samt göra ett författarporträtt av Gösta Knutsson.

 

Bedömning:

* Självskattning

* Muntligt eller skriftligt visa förståelse för begreppens innebörd

 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter