Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Décrire une personne

Fröknegårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Detta arbetsområde ska du lära dig att beskriva på franska olika personers utseende och deras personliga egenskaper. Du ska också lära dig att förstå när någon beskriver en person på franska.

Material

Genomgångar under lektioner, anteckningar ,exempel på personbeskrivningar, ord och begrepp samt Youtube klipp.

 

Arbetsprocess

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt:

  • Lyssna på genomgångar där ord och uttryck som handlar om personbeskrivning presenteras
  • Aktiviteter där du tränar att förstå när man beskriver någon på franska
  • Beskriva muntligt någon på franska utifrån en vald bild
  • Beskriva skriftligt en valfri person på franska (se uppgiften nedan)

 

Bedömning

Dina kunskaper blir bedömda utifrån:

- Under lektionstid när du beskriver muntligt en person

- Under processens gång när du arbetar med din text   

- Hörförståelse


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris franska åk 9
Uppgifter
"Le/la voilà" - personbeskrivning på franska
Vocabulaire

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback