Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Safari 1A

Stråtjära skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 24 september 2019

safari

 

Syfte och förmågor:

Du kommer framför allt att få utveckla din förmåga (gröna markeringar) att: (Utdrag ur Lgr11)

Det centrala innehållet (rosa markeringar) kommer att vara: (Utdrag ur Lgr11)

Kunskapskrav:

Du kommer att arbeta mot kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3.

Konkretisering av kunskapskrav:

Du kommer att jobba med taluppfattning, addition samt subtraktion inom talområdet 0-10 samt temaområdena; pengar, former-symmetri, klockan, längd samt mönster.

Arbetssätt:

Gemensam introduktion inför varje nytt kapitel. Gemensamma genomgångar av de moment som tränas i varje kapitel. Eleverna arbetar med stöd av pedagog självständigt genom varje kapitel. Sedan görs diagnosen för att sedan följas av arbete med förstoringsglaset (lite mer av samma moment) och/eller av kikaren (fördjupningsuppgifter). 

Eleverna kommer vid behov ges möjlighet att ta hjälp av Inläsningstjänst.se för att få förklaringar på sitt modersmål gällande varje område. 

 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matris Mattesafari 1A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback