Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden

Blåtunga förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Vi vill synliggöra barnens lika värde samtidigt som vi skapar en VI- känsla i gruppen.

Normer och värden - värdegrunden.

Vi vill synliggöra barnens lika värde samtidigt som vi skapar en VI- känsla i gruppen.

Vårt syfte med värdegrundarbetet är att lyfta olika känslor, olikheter samt vikten av allas lika värde. Vi strävar även efter att skapa ett klimat på Freja Lila där man behandlar varandra med respekt, lyssnar på varandra, vågar uttrycka sina åsikter samt är en bra kompis. 

Vi synliggör för barnen med tydliga metoder hur de ska hantera konflikter och synliggöra sitt eget värde. 

Vi för samtal och förtydligar. Vi vuxna är de goda förebilderna. 

Genom upprepning, tydlighet och dokumentation synliggör vi barnens lärande. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback