Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fritidsråd på Östergården

Grind fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 september 2019

På Östergårdens fritidsråd får du möjlighet att påverka det vi gör på fritids genom att komma med egna önskemål, lyssna och inspireras av andra och vara delaktig i de beslut som tas. Pedagogerna lyfter också aktuella ämnen som rör oss på Östergården och som vi gemensamt behöver diskutera och arbeta med. Genom fritidsråd ska vi stärka elevernas demokratiska principer att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande. Att utgå från elevernas behov och intressen är viktigt för oss i fritidshemmet. Därför har vi fritidsråd en gång i månaden. Eleverna tränas på att acceptera och respektera andras tankar och åsikter.

 

Tidsperiod

 

 • Fritidsråd en onsdag varje månad kl 14.15-14.45 under läsåret 19/20
 • Vi använder oss av de fyra arbetsgrupperna.

 

Förmågor

 

I fritidshemmet ska eleven ges förutsättning att få utveckla sin förmåga att:

 

 • kunna jobba i demokratiska former.
 • Kunna kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang.
 • kunna utveckla sina idéer.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

Fritidshemmet ska ansvara för att varje elev:

 

 • Har en meningsfull fritid och utgå från elevens behov, intressen och erfarenheter.
 • Ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

 

Vad ska jag lära mig? 

 

 • Du kommer att få träna dig på att lyssna och framföra din åsikt.
 • Du kommer att träna dig i demokratiska principer såsom majoritetsbeslut och ställningstagande.
 • Du kommer att få möjlighet att påverka genom att lägga fram egna förslag och ta ställning till andras förslag

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 

 • Vi kommer ha fritidsråd i de grupper som de går i under skoldagen. 
 • Vi låter eleverna vara delaktiga i frågor som rör dem, tex. gemensamma regler på avdelningen, hur ska vi göra för att vara rädda om våra saker?, aktiviteter i sporthallen 
 •  

 

Elevens inflytande och ansvar över sin utbildning ökar i takt med ålder och mognad.

 

 • I fritidsrådet får alla elever på Östergården möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och struktur genom att direkt lyfta frågor. Eleverna kan också lämna förslag och önskemål till oss pedagoger som vi sedan lyfter under fritidsrådet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback