Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska, tema

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Du har fått vara delaktiga i planeringen av engelska och tillsammans med andra elever röstat fram temat, övernaturliga fenomen.

 

Supernatural phenomena

Engelska - Åk 6

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

Centralt innehåll - För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:
Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

 • Sånger, sagor och dikter,

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 Kunskapskrav - Vi arbetar mot följande kunskapskrav

 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 • I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.                                                 

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att utgå ifrån texter, filmer som handlar om övernaturliga fenomen. Vi kommer att arbeta i grupp och enskilt. Eleverna kommer producera egna texter.

 

Bedömningsformer

 • Bedömning sker löpande under arbetets gång, genom text, läsförståelse, muntlig presentation.  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback