Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 2

Engelska årskurs 2

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi kommer att lära oss mer engelska genom att lyssna, prata och skriva.

 I årskurs två kommer vi att 

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå engelska ord och enkla fraser.
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 • skriva enkla engelska ord.
 • lära oss ramsor och sånger på engelska
 • se på korta engelska filmer

.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag (t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv)
 • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • delta aktivt i engelska ramsor och sånger

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på engelskt tal
 • att förstå enkla instruktioner och beskrivningar

 

Kopplingar till läroplanen

 •  Lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, 
 • Syfte
 •  EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 
 •  EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • Centralt innehåll
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar. 
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger. 
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor. 
 •  En  1-3Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter