Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Dahlgården vidgar världen /Kotten

Dahlgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Under det kommande läsåret kommer vi att arbeta med temat "Dahlgården vidgar världen", där vi kommer att besöka olika länder för att lära oss om olika kulturer. Vi kommer att bekanta oss med exempelvis språket, djuren, musiken, dansen och maten. Vårt tema kommer också att genomsyras av barnkonventionen.

 

Bakgrund - Vad?

 

Under det kommande läsåret kommer vi att arbeta med temat "Dahlgården vidgar världen", där vi kommer att besöka olika länder för att lära oss om olika kulturer. Vi kommer att bekanta oss med exempelvis språket, djuren, musiken, dansen och maten. Vårt tema kommer också att genomsyras av barnkonventionen. 

 

 

Syfte och mål - Varför?

Med utgångspunkt i barnens intresse är temats syfte att synliggöra olika kulturer för barnen, för att öka deras förståelse och respekt för olikheter. I kombination med barnens intresse tar temat även utgångspunkt i förskolans läroplan. I den står det att förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats, där medvetenhet om vår egen kultur och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

 

Metod - Hur?

 

Vi kommer att använda oss av filmer och bilder för att ge barnen ett "verkligt" möte med kulturerna. Vi lånar böcker som handlar om olika länder och dess kultur. Vi kommer att arbeta med materialet "Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen", där Kanin och Igelkott är huvudkaraktärer. Varje avdelning fördjupar sig i sitt valda land. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid utvärdering och utveckling av arbetet utgår vi från följande punkter:

Analysera och reflektera över:

- Förhållningssätt

- Innehåll

- Genomförande

Samt dess konsekvenser för verksamheten i relation till barns lärande.

- Beskriv nya utmaningar utifrån de didaktiska frågorna: vad, hur och varför.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter