Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Stickad figur i temat "Rädda världen- rädda dig"

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Du kommer att formge och tillverka en figur inom temat "Rädda världen- rädda dig". Delar av figuren kommer du att tillverka genom tekniken stickning. Sedan kan du kombinera olika tekniker och utveckla din stickade produkt genom att dekorera den och göra en egen design.

 

Ord och begrepp:

Exempel på ord och begrepp vi kommer att använda: Ull, garn, stickor, löpögla, lägga upp, räta maskor, varv, maska av, ryanål, förstygn, kaststygn, filttyg

 

Arbetsformer

 • Du planerar ditt arbete: Rita och färglägg din figur. Du bestämmer hur den ska se ut. 
 • Hur stor ska figuren vara? Vilka delar ska vara stickade och vilka delar ska sys av filt. Vi planerar hur många maskor du ska lägga upp och hur många varv du ska sticka för att figuren ska få planerad form och storlek. 
 • Du framställer din produkt med hjälp av planeringen, lärarens genomgångar samt muntliga och skriftliga beskrivningar.
 • Du ritar och för anteckningar över arbetet i loggboken eller dokumenterar arbetsprocessen i Unikum.
 • Då produkten är klar svarar du på reflektionsfrågor i Unikum och lägger upp en bild på den färdiga produkten.

 

 Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 •  kunna planera och formge din figur
 •  känna till ull och dess egenskaper.
 •  kunna arbeta praktiskt utifrån instruktioner
 •  kunna förstå och använda nya ord och begrepp

 

Bedömning baseras på:

 • Planeringen
 • Det praktiska arbetet - Hur du hanterar redskap, tekniker och material. Hur du arbetar utifrån instruktioner och hur du löser problem under arbetets gång. Att du driver ditt arbete framåt.
 • Reflektioner över arbetsprocessen genom lektionsutvärderingar och svar på reflektionsfrågor efter avslutat arbetsområde.

 

 

 

 Tidsplan:  ca 10 lektionstillfällen

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Reflektionsfrågor efter avslutat arbetsområde i slöjd