Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik Z Taluppfattning HT19

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Matematik är ett väldigt spännande ämne att arbeta med. Vi lär oss bland annat att se mönster och samband, lösa problem och fundera på kluringar. Vi fokuserar på taluppfattning och hur man kan skriva tal på olika sätt och hur man utför olika beräkningar inom området tal.

Pedagogisk planering: Matematik, År 9.

Kap 1 Taluppfattning

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Mål:

I kap 1 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • hur vårt talsystem är uppbyggt och indelat i grupper
 • uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform.
 • samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • utföra beräkningar med olika sorters tal
 • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

Kurslitteratur

Matematikboken Z s. 8 - 57 + läxsidor och extra stenciler

Avsnitt

1.1 Talmängder

1.2 Negativa tal

1.3 Potenser

1.4 Räkna med potenser

1.5 Små tal och tiopotenser

1.6 Räkna med tiopotenser

 Arbetsprocess

 • Läraren kommer att ha föreläsningar och genomgångar av alla moment.
 • Eleverna arbetar sedan med uppgifter i matematikboken enskilt och i grupp.
 • Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.
 • Eleverna testar sig själva med diagnoser.
 • Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.
 • Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

Viktiga begrepp

Naturliga tal, hela tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal,  bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, hundratal, ental, tiondel, hundradel, addition, subtraktion, multiplikation, division, förlänga, förkorta, prefix, ton, kilo, hekto, deci, centi, milli, liter, gram, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik, Maserskolan grundmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter