Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Geologi

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Geologi berättar om hur det ser ut i jordens inre och om de krafter som bygger upp och bryter ned jordskorpan. Den förklarar varför det finns vulkaner , jordbävningar och vilka spår inlandsisen har lämnat.

Kursplan i ämnet

 

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* Jordens inre byggnad.
* jordskorpans indelning i plattor (plattektonik) samt hur det hänger ihop med vulkanism och jordbävningar.
* krafter som bygger upp jordytan - bergskedjeveckning, vulkaner och jordbävning - och hur de formar jordytan.
* krafter som bryter ned jordytan - vittring och erosion - och hur de formar jordytan.
* vilka konsekvenser de krafter som formar jordytan får för människor och natur.
* några landformer - dvs hur jordytan är formad - samt göra jämförelser med närområdet.
* spår i naturen efter den senaste istiden samt göra jämförelser med närområdet.
* vad viktiga begrepp som hör samman med arbetsområdet betyder.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer gemensamt se filmer, läsa och diskutera såväl i grupp som i helklass om Jorden och de krafter som påverkar den. Det blir även genomgångar där jag berättar och visar bilder. Vi gör också fältstudier i närmiljön, bla för att undersöka spår efter istiden. Dessutom följer vi med i nyheterna om det händer något i världen som hör ihop med detta. Vi ska också träna oss i att göra jämförelser, dvs se likheter och skillnader.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen sker fortlöpande under perioden samt kunskapstest efter avslutat arbetsområde.

Bedömning

Se bedömningsmatris.


Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Geologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter