Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Amerika, produktion och handel rev 19

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Vilka platser finns i Amerika? Hur kunde USA bli en stormakt? Hur fungerar handeln i vår värld? Vilka är de viktigaste handelsvarorna? Varför blir vissa länder så rika på sin handel och andra inte?

Arbetsområdets innehåll:

1. Nord- och Centralamerika - naturen och speciella platser
2. Namngeografi Nord- och Mellan och Sydamerika.
3. Sydamerika - naturen och speciella platser
4. Priset för stormaktsbygget
5. Extrema platser: Atacamaöknen i Chile
6. Jordbrukets utveckling, Näringslivets förändring
7. Transporter av varor
8. Var ligger företagen?
9. Globalisering
10. Handel i EU och världen
11. Handelsspelet Vad har man handlat med?

Begrepp:
baslivsmedel, råvara, handelsbalans, import, export, infrastruktur, låglöneland, protektionism, multinationell, globalisering, frihandel

Bok:
Kapitlet i boken: Geografi 7-9 s. 92-111

Filmer:
Extrema platser: Atacamaöknen i Chile
Sydamerika en översikt 23 minuter
Brasilien en ny stormakt
Studifilmer om handel
Nätdroger/Barn som sexuell handelsvara

Arbetssätt:
Genomgångar, film, spel, diskussionsuppgifter, undersöka en intressekonflikt


Så visar du dina kunskaper:
Deltagande i lektionsarbetet och diskussioner, genomförande av uppgifter, redovisning av undersökningen, läxförhör


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Matriser i planeringen
Så kan kunskaperna komma att synas
Uppgifter
Min PRAO och produktion och handel