Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Tillsammans ska vi fortsätta lära oss mer i matematik. Vi ska öva oss att prata matematik, tänka och klura ut matteproblem. Du ska få lära dig mer addition och subtraktion och även börja öva på multiplikation och division och mycket mer!

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du kommer att öva:

 • talkombinationer för talen 1-18
 • tiobassystemet / positionssystemet 1(ental), 10 (tiotal), 100 (hundratal), med växlingar 
 • addition och subtraktion , olika metoder för att räkna
 • multiplikation / division
 • enkla bråk 
 • hälften och dubbelt av helhet och antal
 • läsa och förstå textuppgifter med vardagsanknytning
 • problemlösning
 • "signalord", tex dyrare, tillsammans 
 • likheter t ex 5 + 3 = 9 - 1
 • mönster; uppfatta, fortsätta och göra egna mönster
 • miniräknare
 • enkla tabeller och diagram
 • vikt, kg, längd 
 • volym, l och dl
 • symmetri och asymmetri
 • namnge geometriska objekt, konstruera, beskriva egenskaper
 • tredimensionella figurer och föremål, rita och bygga
 • vinklar 
 • omkrets
 • Mätning av tid; analoga klockan, almanackan, enkla tidsskillnader

Undervisning

Matematiklektionerna kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar
- arbetsboken Eldorado 2A och 2B
- praktiskt arbete både ute och inne
- enskild räkning, pararbete och grupparbete
- mattelekar och spel
- diskutera matematik

- filmer

 

Bedömning

Bedömning sker genom: 
- ditt dagliga arbete i klassrummet
- skriftliga diagnoser
- samtal / diskussioner
- praktiska övningar

-Skolverkets bedömningsstöd.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter