Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Liljeforsskolan, Forntiden år 3

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Hur levde man för länge sedan? Vilka verktyg användes? Hur bodde man? Vad åt man? Finns det tecken i vår natur idag på hur människor levde förr?

Syfte:

Du ska få kännedom om hur människor i Norden levde i forntiden.

Du ska få kännedom om spår i naturen som härrör från forntiden, hur dessa spår bearbetats och givit om oss kunskaper om forntiden.

Du ska känna till några verktyg/arbetsredskap som människorna använde.

Du ska känna till det alfabet som användes på runstenar. 

Du ska kunna dra paralleller mellan forntiden och idag.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska göra ett studiebesök på museet i Gamla Uppsala.

Vi kommer att titta på ett program som heter Arkeologens dotter.

Vi ska måla egna runstenar och skriva meddelanden på dessa.

Vi kommer att prata om forntidsmänniskornas levnadsvillkor jämfört våra.

Arbetsområdet kommer att avslutas med en Kahoot.

Läsa och skriva fakta som är viktig kring forntiden.

 

Vad kommer vi att bedöma?

Att du tillsammans med en liten grupp, skriftligt och med bilder kan berätta om forntidsmänniskorna i t ex collage.

Att du visar förmåga att skriva med runskrift på  en bilduppgift.

Att du känner till och kan använda begrepp som är kopplade till ämnet, såsom forntiden, stenålder, järnålder och bronsålder.

Att du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner och frågeställningar. 

 

 


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter