Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lektions planering Värdegrund färg grupperna

Bara backar förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 29 september 2019

värdegrund V40-42 färg grupperna

 

Vecka:40,41och 42 

 

Lektionsplanering Grupp: Färg grupperna Röd,Gul ,Blå och Grön

 

Vecka : 40


Lektion1
Vi dansar ”Hej alla barn ” med  knatte fnatte .

Flätan se vem som är i gruppen idag .  

Lektion 2:
Introducerar våra EQ dockor samtalar kring olika känslor  

sjunger 2 kompis sånger  

Lektion 3:
vi målar självporträtt hur känner vi oss idag .

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Lektion 1: Dans ”hej alla barn” knatte fnatte 
flätan närvaro vem här idag 

Lektion 2:

sjunger 2 kompis sånger 
Läser boken om känslor tittar i en spegel hur ser jag ut vid olika känslor jämför ansiktsuttrycken .

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka :42


Lektion 1:
Dans ”Hej alla barn” Närvaro i gruppen ”Flätan 

Lektion 2: Sjunger våra kompis sånger .
Leka en känsel lek 

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback