Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

ENGELSKA ÅR 2 Ilsbo skola

Idenors skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Engelska åk 2

Så här ska vi arbeta:

I åk 2 kommer  du att lära sig olika ord , ramsor . Du kommer att göra enkla presentationer och föra enkla samtal och dialoger. Du lär dig ord som finns i barnens närmiljö. Du kommer också att se på engelska barnprogram.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • förstå enkelt talad engelska.
  • våga prata enkel engelska
  • samtala på engelska
  • läsa och förstå enkla ord och meningar
  • skriva enkla ord på engelska

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  • förstå enkla ord på engelska
  • föra enkla samtal och dialoger på engelska.
  • förstå enkelt talad engelsk

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris engelska åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter