Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Tema sagor

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 30 september 2019

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med genrerna sagor, myter, fabler och sägner. Vilka är kännetecknen för dessa olika genrer? Vilka olika typer av sagor finns? Hur skriver man en saga eller en myt?

Det här kommer vi att göra: 

Du kommer att läsa och lyssna på olika typer av berättelser. Muntligt och skriftligt sammanfattar vi olika kännetecken för olika genrer. Vi övar nya ord och begrepp kring temat. Tillsammans övar oss på att analysera budskap och hur olika berättelser är uppbyggda.

Du skriver en egen saga (och om du hinner en myt.) 

 

Tid:

Ca 5 veckor dvs.12-15 lektioner.

 

Det här kommer jag att bedöma under arbetets gång: 

  • Hur du kommunicerar i tal och skrift. Hur du använder nya begrepp i sitt sammanhang. 
  • Hur du läser och analyserar de berättelser vi arbetar med. 
  • Din förmåga att följa skrivregler och variera ditt språk utifrån situation och genrer vi arbetar med. 

 

Så här kommer ska du redovisa: 

- Aktivt deltagande i samtal under lektionerna. 

- Läsa olika sagogenrer och arbeta med tillhörande uppgifter.

- Sammanfatta berättelser med hjälp av stödord eller en tankekartor. 

- Skriva en egen saga.

- Utvärdering med frågor kring det vi arbetat med under veckorna. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska Munkegärde
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter