Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

4

Den magiska dörren

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 september 2019

I åk 4 kommer ni att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Den magiska dörren". Ni kommer att skriva en roman bestående av 9 kapitel där alla kapitel tränar olika skrivmoment. Romanen ska också illustreras, genom att ni ritar egna bilder.

Tidsperiod

 •  Under åk 4

Förmågor

 • Formulera sig och kommunicera i skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Kommunicera med bilder

Övergripande mål och riktlinjer

 • Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat
 • Ställa sin egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska kunna skriva en berättande text utifrån fyra kriterier;

- Innehåll; början, mitten, slut

- Skrivregler; stavning och skiljetecken

- Språklig variation; meningsbyggnad och varierat språk med beskrivningar och gestaltningar

- Struktur; styckeindelning

 • Du ska kunna ge omdömen på kamrats text samt bearbeta din egen text efter respons
 • Du ska kunna illustrera dina kapitel på så sätt att textens innehåll förstärks

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Du kommer att ge och få respons av en kamrat utifrån kriterier kontinuerligt under skrivandet
 • Du ska skatta dig själv i en matris
 • Du kommer att få kontinuerlig återkoppling av lärare

     Summativ

 • Färdigskriven roman kopplad till matris med tillhörande bilder

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Du kommer att skriva en berättande text på I-pad, en roman, som är uppdelad i flera kapitel
 • Varje kapitel börjar med en genomgång inför det skrivmoment som du ska träna på; miljöbeskrivning, personbeskrivning, dialog mm
 • Du kommer att få träna på att följa skriftlig instruktion som varje kapitel inleds med
 • Vi kommer diskutera hur bilder kan förstärka texter
 • Du kommer att träna på att ge respons och bearbeta din egen text efter kamratrespons efter varje skrivmoment
 • Du kommer träna på att använda skrivregler, skiljetecken och styckeindelning
 • Vissa lektioner kommer vi att arbeta med Språklära, dvs mer konkret med stavning, skrivregler och textuppbyggnad
 • Vi ska titta på elevexempel för att träna upp kamratbedömningen

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Magiska dörren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter