Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

1 - 3

Dinosaurier

Hällevadsholms skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Under veckorna 41-43 ska vi lära oss mer om Dinosaurier.

Inledning

Långt innan människorna fanns på jorden fanns det andra levande varelser som t.ex dinosaurier.
Hur såg de ut och hur levde de? Det ska vi ta reda på under det här tema-perioden.

Undervisning

Du kommer att få undervisning om:

  • hur vi kan veta att dinosaurierna fanns 
  • hur de kunde se ut 
  • vad de åt och hur de kunde försvara sig
  • hur vi kan jämföra olika dinosaurier
  • hur man skriver en fakta text

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter