Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Året

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 september 2022

Vad? Vad händer med vår natur när vädret förändras? Hur kan vi se att det har blivit höst, vinter, vår eller sommar? Vad är typiskt för våra olika årstider? Vad är det som gör att vi har olika årstider? Vad händer med våra träd och växter? Vad är det som gör att en del träd förändrar färg på hösten? Dessutom ska vi befästa dagarnas och månadernas och ordning.

Förankring i kursplanens syfte - Förmågor vi utvecklar i detta tema:

Eleverna ska kunna beskriva och förklara någon förändring som de kan se och uppleva när det blir olika årstider.

De ska kunna jämföra hösten med andra årstider, vilka skillnader ser vi jämfört med andra årstider, se samband mellan förändrade väderförhållanden och växtlighetens förändringar.

De ska på något sätt kunna beskriva hur förhållandet mellan jorden och solen påverkar årstidsväxlingarna.

De ska tillsammans med andra undersöka sina upptäckter, kunna ställa enklare frågor och ta reda på fakta i ämnet.

Centralt innehåll från kursplanen:

• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

• Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Kunskapskrav:

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven gör enkla observationer av årstider. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tema året åk 1,
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter