Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Geografi, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Vår Sverigeresa år 4 2019/2020

Mörarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi beger oss ut i vårt avlånga land. Vi hänger med Holger Nilsson och Mortensen på deras resa runt om i Sverige. Vi lär känna Nils Holgersson. Vi lyssnar på Hamnskiftarens resa, som handlar om Jims resa i Sverige.

Mål enligt LGR11

Du ska utveckla din

begreppsliga förmåga

förstå och kunna använda ord och begrepp

kommunikativa förmåga

kunna berätta/beskriva/ diskutera frågor som rör Sverige

analysförmåga

beskriva varför det blev som det blev och vad det kan leda till

förklara hur saker hör ihop

metakognitiva förmåga

visa att du lägger märke till saker som händer omkring dig och att du funderar över dem

procedurförmåga

söka information, strukturera, sammanfatta och kritiskt granska

 

När vi arbetat med temat ska du kunna

använda geografiska begrepp.

använda kartor.

grundläggande namngeografi.

● göra sammanfattningar som visar att du förstår.

● samtala och ställa frågor och framföra en åsikt.

Undervisningen

Vi ser tillsammans serien Geografens testamente. Vi diskuterar och arbetar med innehållet. Vi läser och lyssnar på olika sorters texter. Arbeta med ord och begrepp. Skriva texter tillsammans och enskilt. Arbeta med kartan –register, symboler och färger. Vi lyssnar på hamnskiftarens resa och arbetar med uppgifter enskilt och tillsammans i grupper.

 

Vi bedömer din förmåga

att vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.

att använda dig av karta.

● att använda ämnesbegrepp.

● att läsa/lyssna och skriva en sammanfattning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter