Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Street art - bildanalys

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Street art – eller gatukonst – är spännande att titta på och innehåller ofta budskap av olika slag. När du analyserar skiljer du på att BESKRIVA och TOLKA. När du beskriver bilden tar du bara med sådant du ser med blotta ögat. Du tar inte heller ställning till det du ser – du är objektiv. När du tolkar tar du med egna tankar och associationer. Nu är det ok att tycka och tänka själv – att vara subjektiv.

 

 

 

Förväntningar på vad du ska kunna efter genomgång av bildanalyser.

 

·      DU kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

 

 

 

·      Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

 


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Street art Bansky
Streetart