Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 5

Matematik HT19

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Under höstterminen 2019 jobbar vi med kapitel 1-3 och under vårterminen 2020 med kapitel 4-6. Vi utgår från läromedlet "Beta" samt jobbar även med Nomp, Kängurumatte, etc.

Områden som vi kommer att jobba med:

Kap 1: Tal och räkning

Kap 2: Tal i decimalform

Kap 3: Tid, tabeller och diagram

Kap 4: Räkna med tal i decimalform

Kap 5: Geometri

Kap 6: Volym och vikt

 

Du kommer att öva på din förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att delta i klassrumsdiskussioner, redovisa lösningar muntligt/skriftligt, diagnoser och prov. 


Läroplanskopplingar

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback