Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Flodkulturerna - tidiga civillisationer

Stadsparksskolan 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 22 september 2023

Vi läser om: Mesopotamien Egypten Kina och Induskulturen

Syfte

Centralt innehåll

Efter genomgånget arbetsområde ska du kunna

  • beskriva de viktigaste orsakerna till att flodkulturerna växte fram
  • ge en kort beskrivning av vilka faktorer som man hittar i en högkultur
  • beskriva samhällets uppbyggnad och hur det utvecklades och hur det upplöstes eller försvann.
  • förklara begrepp och kunna sätta in dem i ett sammanhang
  • redogöra för de viktigaste uppfinningarna som fanns i de olika kulturerna
  • kunna se samband och hur dessa händelser påverkar varandra
  • kunna se likheter och skillnader mellan olika flodkulturer

 

Arbetssätt

Arbetar med häften, söker information på NE.se, SO-rummet

Grupparbete där man ska redovisa muntligt.

Begreppsförhör

Redovisa kunskap

Redovisa kulturen muntligt i gupp.


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter