Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5 - 6

Idrott och hälsa

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Grovplanering för idrott och hälsa åk 5-6, v.47-51 ht-2019.

Fokus

v.

Tisdag

Fredag

Öga-hand motorik

47

Bollekar

Skridskor - Vegavallen

Öga-hand motorik/hälsa

48

Bollekar, Multiboll

Hälsa/ skadeförebyggande

Motorik/hälsa

49

Isvett

Hälsa/ skadeförebyggande

Samarbete/motorik

50

Lärarnas val

Klassens val

 

51

Klassens val

Ingen idrott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gul - Gympasalen

Orange - Teori (ej ombyte)

Blå - Vegavallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback