Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Alla årskurser

Biologiavsnittet Kroppen del 1

Magelungsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Varför ska vi lära oss det här? Syftet med detta avsnitt är att ni ska få lära er lite om hur kroppen fungerar. Ni ska kunna namnge några organ, veta hur de ser ut, var i kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur de fungerar tillsammans. Ni kommer också att få lära er vad kroppen behöver för att kunna växa, för att vi ska kunna röra på oss och må bra. Vi kommer även att lära oss lite om några vanliga sjukdomar. Allt detta är viktigt så att vi kan ta hand om våra kroppar på rätt sätt och se till att vi mår så bra som möjligt.

 

Mål för avsnittet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna 

·       Berätta om matens väg genom kroppen

·       Veta varför och hur vi andas

·       Ge exempel på uppgifter som blodet har

·       Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen

·       Förstå vad fotosyntes och cellandning är

 

Centralt innehåll

Biologi

·         Fotosyntes och förbränning och vilken betydelse kunskaper om detta har. 

·       Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroende framkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

·       Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan

  Kemi

·       Fotosyntes och förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

·       Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

  

Tidsram: Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under perioden   2019.08.26-2019.09

              

Planering klass 5B Biologiavsnittet Kroppen del 1

Vecka

Måndag

Måndag (Tk)

Torsdag (halvklass)

35

Uppstart av avsnittet människokroppen.

Demonstration av torso

 Genomgång av matspjälkningen sid. 24-25 i textboken

Vi ser två sammanfattande filmer

https://youtu.be/lMEWEJsztiA

https://youtu.be/QFsVsa8n_Qs

Arbete i arbetsboken sid.12-13 uppg. 1-2

Genomgång av kroppens energibehov sid. 26-27 i textboken

Vi ser två sammanfattande filmer

https://youtu.be/QSV4KQ02ejE

 

https://youtu.be/1a7v4mhwdQg

 

Arbete i arbetsboken sid.14 uppg. 5-7

Läxa till måndag vecka 36:

Textboken,läs sid. 26-27

Arbetsboken, gör klart uppgift 1-2  sid 12-13 och uppg.4-7 sid 13-14

Expariment:

Testa med socker och vatten. Uppgift 3 sid. 14 i aktivitetsboken

 

Ta reda på:

Uppgift 4 sid. 14 i aktivitetsboken

36

Genomgång av andningen sid. 28-29 i textboken.

Vi diskuterar texten , går igenom svåra ord och sätter in i sammanhang

 

 

Genomgång av blod

 sid. 30 i textboken

Vi ser en sammanfattande film

https://youtu.be/7AKyO3at93g

 

Arbete i arbetsboken sid.14-16 uppg. 8-16

 

Läxa till måndag vecka 37:

Textboken,läs sid. 28-30

Arbetsboken, gör klart uppgift 8-16 på sid 14-16

Pulslaboration:

Vi mäter vilopuls och arbetspuls och tar reda på hur lång tid det tar att komma ner i vilopuls från arbetspuls.

Anteckningar görs och vi skriver sedan en laborationsrapport.

 

 

 

37

Genomgång av

Hjärtat, Kroppens reningsverk sid.

31- 32 i textboken

 

 

Vi går igenom

Kroppens eget försvar sid. 33

Vi ser några  sammanfattande filmer

https://youtu.be/npg1kI3NAoA

obs! del av film börja på 5:15 sluta på 5:53 (sid. 32)

https://youtu.be/MKKaRYCtXrw

https://youtu.be/z3L7gBqDGhA

 

Film på en vitblodkropp som jagar en bakterie

https://youtu.be/JnlULOjUhSQ

 

Arbete i arbetsboken sid.

16-19 uppg. 17-28

 

Prov nästa måndag läs på sid. 24-33

Vi går igenom lärandematrisen för detta avsnitt

 

Vi pluggar inför provet och jobbar då med instuderingsfrågor.

38

Prov på Kroppen del 1

sidan 24-33

 

 

                                                                        

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter