Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Miljö och hållbar utveckling

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Här får du inblick i begreppet "Hållbar utveckling" Vi kommer att fokusera på frågor om klimatförändringar och klimatsmarta val. Du får lära dig att förstå orsaker till den globala uppvärmningen och hur till exempel människors användning av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten, och vilka fossilfria energikällor som finns. Du kommer att få specialisera dig på ett intresseområde som rör miljön.

Tid: 5 veckor

Syfte

Få inblick i hållbar utveckling och hur vi människor behandlar vår jord.

Innehåll undervisning

Vi kommer att använda oss av faktainhämtning via olika medier samt ha klassrumsdiskussioner och se på film.

Vi kommer att diskutera hur vi ska få en jämlik och hållbar värld. 

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder. Ämnesbegrepp för området t.ex. 

 • hållbar utveckling
 • ekologisk hållbarhet 
 • social hållbarhet 
 • ekonomisk hållbarhet

 Vi kommer att arbeta med olika typer av frågeställningar. 
 Utföra fältstudier
 Vi kommer att arbeta i grupper med våra egna intresseområden för att slutligen avsluta med en miljömässa för föräldrar.

Du ska kunna:

 • Använda kartor och geografiska verktyg vid fältstudier.
  Resonera om hållbar utveckling och ge förslag på hur mina val kan påverka miljön.
 • Behärska några viktiga ämnesbegrepp.
 • Kritiskt granska information och sammanställa den till en intresseväckande redovisning.

 

Så får du visa dina kunskaper

 • Genom en miljömässa för föräldrar
 • Prov

 


Läroplanskopplingar

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter