Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation om känslor

FD Toltorps förskola medarbetarsamtal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

KÄNSLOR- Vi arbetar med att lära oss känna igen och förstå känslor.

Tidsperiod:

Läsåret 2019-2020

Syftet:

Arbetsområdet ska ge oss verktyg till att uttrycka våra känslor. Vi ska även kunna förstå vad vi känner i olika situationer och varför , och skapa förståelse för andras känslor.

 

 

Hur kommer vi att arbeta:

Vi kommer att bearbeta känslor inom skapande aktiviteter såsom bild, filmer, sagor och berättelser. Vi kommer att dramatisera och göra rollspel för att förstå och komma i kontakt med känslor. Vi kommer att använda oss av spegel för att imitera och visa känslouttryck med sitt ansikte. Vi kommer att matcha foton och bilder med Inprint-bilder och tecken. Vi kommer att använda oss av IKT-verktyg såsom Widgit-Go på iPad.

 

Vi kommer att använda oss av musik och sånger som vi kopplar till olika känslor och sinnesstämningar.

 

Vi arbetar med känslorna GLAD, LEDSEN och ARG i första hand, men kommer att beröra känslor som OROLIG och LUGN.

 

Målet är att eleverna ska kunna förstå sina och andras känslor och vara delaktiga lärandet inom ämnesområdet..

I ämnesområdet kommer vi att visa vikten av att visa hänsyn och att vara en god kamrat.

 

I kommunikationen kommer vi att använda tecken som stöd, bildstöd, kroppsspråk och verbal kommunikation.

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter