Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

5

Europa

Kungsgårdsskolan, Säter · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

I arbetsområdet Europa kommer du får lära dig namn och läge på Europas länder, huvudstäder och ett antal berg och vattendrag. Du kommer även få öva på att tolka naturlandskap med hjälp av kartor samt genomföra en muntlig presentation.

 Mål

Du ska kunna

 • namn och läge på länderna i Europa
 • känna till ett antal huvudstäder, berg och vattendrag
 • använda, tolka och hitta i olika kartor
 • beskriva sambandet mellan natur- och kultur landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografiska begrepp
 • var olika resurser finns och vad de används till
 • söka och sammanställa fakta
 • planera och genomföra en muntlig presentation

 

Hur ska vi göra?

I arbetsområdet om Europa kommer vi bland annat att:

 • läsa om Europas regioner i Upptäck Europa och besvara frågor
 • göra övningar enskilt, par och i helklass
 • ha genomgångar och gemensamma diskussioner
 • repetera kartkunskaper
 • arbeta med centrala ord och begrepp

 

Hur ska du visa vad du kan?

 • genom aktivt deltagande under lektioner
 • genom förhör efter genomfört arbete kring varje region
 • genom muntlig presentation om ett eget Europeiskt land

Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter