Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Alla årskurser

Vävning åk.6

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Du ska under detta arbetsområde arbeta med olika typer av vävar samt använda olika sorters vävredskap som bandgrind & vävram. Du kommer väva ett tyg som du sedan ska sy en produkt av. Vävning är en teknik där du flätar samman två vinkelräta trådsystem, dessa kallas för varp och inslag, för att framställa ett tyg, en matta, en bonad eller ett band.

Bra instruktionsfilmer att titta på.


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen
Kunskapsmatris slöjd i åk 6
Uppgifter
Reflektionsfrågor till vävning
Vävning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback