Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenrösekolan Läsa bok klass Eld 19-20

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi läser en bok och pratar om innehållet i boken.

Syfte

Eleverna lyssnar på och samtalar om innehållet i boken och får därmed möjlighet att reflektera över frågor såsom demokrati, orsak-verkan, olika yrken, livsfrågor och hur strategier och metoder påverka situationer och lösa problem

 

Centralt innehåll

Se koppling till läroplanen nedan

 

 

Arbetssätt

Eleverna lyssnar på en bok utifrån sin förmåga.

Det kan vara att få boken tecknad för sig, att vara med och läsa själv, att lyssna på en ljudbok eller att en personal läser en bok.

Under bokens gång och/eller efter att läsningen avslutats pratar vi kring innehållet i boken för att få förståelse och kunskap.

 

 

Bedömning:

Målet är uppfyllt när du:

Deltar i läsningen genom att lyssna aktiv på berättelsen och sedan med ljud, kroppspråk, tecken och miner samspelar/pratar med personal och klasskamrater kring händelserna i boken.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.

Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.

Yrken och verksamheter i samhället.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.

Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter