Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Learn English år 3

Näsvikens skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med boken Learn English. Vi kommer tillsammans och enskilt träna förmågor som ex, lyssna, tala, samtala, läsa och skriva.

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med engelska under år 3 i skolan kommer vi att

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå.
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser

.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag 
 • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • skriva enkla engelska ord och meningar.

 

Bedömning

 • Du kan säga engelska ord, fraser och meningar.
 • Du pratar enklare engelska med dina klasskamrater.
 • Du lyssnar på engelskspråkiga enkla filmer och förstår.
 • Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar
 • Du kan skriva enkla engelska ord och meningar.

Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter