Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Min tidning

Centralskolan, _Västerteg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Alla typer av tidningar vill väcka vårt intresse för något. I det här arbetsområdet ska eleverna få träna på att skriva olika typer av artiklar samt tillverka en egen tidning.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla vår förmåga att skriva genom att skriva olika typer av artiklar som man kan finna i en tidning

Vi ska även göra en tidning med hjälp av programmet Pages sidlayout "nyhetsbrev", som finns med på datorn.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att vara baserad på hur:
 • Du kan använda dig av de regler som kan sägas vara viktiga för den typ av artikel du skriver.
 • Du ska visa att du kan de svenska skrivreglerna.
 • Hur väl textbearbetningen fungerar
 • Hur den färdiga produkten tidningen kommer att se ut. Här ska ni visa att ni kan använda er av programmet Pages och sidlayouten "nyhetsartikel".Undervisning och arbetsformer

Lärare kommer att gå igenom hur de olika artiklarna ska skrivas

NI kommer att få arbeta med att träna och skriva olika typer av artklar
Ni kommer även att få läsa tidningar och där mer ingående studera hur de olika artklarna är uppbyggda

Ni kommer att få göra en tidning. Tidningen ska innehålla mInst en artikel av varje sort vi jobbat med.

Bestäm vilken typ av tidning som du tänker skriva. Det kan vara en morgontidning, kvällstidning, djurtidning, resetidning, sporttidning etc.

Tidsplanering

V. 41-43 och 45-48

V. 41
 • Genomgång av notis och insändare
 • Arbete med att skriva en notis och insädare
 • Bearbetning av notis och insändare

V. 42
 • Genomgång av nyhetsartikel, debattartikel och ledare
 • Arbete med att skriva en nyhetsartikel, debattartikel och ledare
 • Bearbetning av nyhetsartikel, debattartikel och ledare

V. 43
 • Genomgång av reportageartikel
 • Arbete med att skriva ett reportage
 • Bearbetning av reportage
V. 45-48
 • Arbete med artiklar till tidningen
 • Arbete med att sammanställa tidningen

INLÄMNING PÅ FREDAGEN V. 48

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
Kopia av Kopia av Svenska-LPP
Uppgifter
Test
Test av Malin
Rubrik