Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

TEMA BOLLSPORT (BASKET)

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Tema bollsport kommer ligga utspritt under hela året i mindre teman. I detta moment ingår följande bollsporter, innebandy, fotboll, handboll, volleyboll (kidsball) och basket. Barnen kommer få öva på sin grovmotorik med hjälp av dessa olika bollsporter. Under dessa teman kommer vi jobba med olika tekniker i de olika sporterna, spelförståelse samt olika modifierade varianter av hur sporten spelas i föreningslivet. Ett genomgående tema som vi har i alla moment är självklart att öva barnens samarbete, rumsuppfattning och motorik. Basket detta år kommer hållas av tränare som kommer från projektet "HEMMAPLAN". Mer om detta, titta i meddelande där jag beskriver kort om projektet.

 

Lektionsuppbyggnad:

 

 Lektionerna kommer vara upplagda så att de första lektionerna på varje bollsport kommer vara teknik och motorik med boll. Med detta menas, springa, passa, dribbla och skjuta. Här kommer vi ha olika stationer och hinderbanor där vi jobbar med de olika sporterna. De sista lektionerna i varje bollsport kommer vara en modifierad spelvariant utav den bollsporten man utövar i föreningarna. Ett exempel på detta kan vara att man istället för att spela vanlig basketmatch, istället spelar sifferbasket, på detta sätt blir det svårare för alla elever och förutsättningarna blir mer lika.

Mål efter slutfört tema:

 

  • Att förstå sportens innebörd och dess regler

  • Att veta hur man passar, dribblar och skjuter i de olika sporterna

  • Kunna samarbeta med sina klasskamrater

  • Lära sig att att lyssna och följa steg till 5 olika danser som leds av lärare

 


Kopplingar till läroplan

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,


-Rörelse 
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 

- Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,Bedömningsunderlag:
Följande moment bedöms eleverna i:

 

  • Att delta aktivt i alla moment.

  • Att använda dig av sammansatta rörelser för att klara av springa, passa, dribbla och skjuta

  • Att lyssna och följa de instruktioner som ges

  • Att samarbeta med dina klasskamrater

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter