Skolbanken Logo
Skolbanken

Hygien

Bäckängens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Hygienveckan

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Det var dags för årliga hygienveckan och vi har märkt att flera av barnen ofta glömmer att tvätta händerna  t ex efter toalettbesök.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vi vill visa barnen hur viktigt det är att att hålla en god hygien. Att de ska vet hur vi tillsammans kan göra för att stoppa smitta så vi kan hålla oss pigga, friska och starka.

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi berättar sagan om ”prinsessan som inte ville tvätta händerna” och tittar på en dramatiserad film om samma saga.

Vi lyssnar på och sjunger med i ”handtvättssången”

Vi läser sagan ”Ella och gänget stoppar smittan” 

Vi gör ett experiment med kanel och matolja där vi visar för barnen hur lätt smittor kan spridas om man inte tvättar händerna.

Vi avslutar med ett hygienquiz och diplomutdelning för att ha klarat Hyfs uppdrag i ämnet handtvätt.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback