Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Chez Nous 2 kap 1-2

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi repeterar en del grundläggande kunskaper från sexan och bygger på med nya. Vi använder boken Chez Nous 2 där ljudfiler till texterna finns att lyssna på, ovningsmastaren.se

Mål för elev

De här punkterna visar de områden där du ska visa din muntliga och skriftliga förmåga samt kunna förstå när du läser och lyssnar på franska texter:

  • hälsa och ta avsked 
  • tala om ålder
  • presentera dig själv
  • kunna räkna till 0-20
  • använda obestämd artikel (un-une) och bestämd artikel (le-la)
  • böja verbet avoir (att ha) i presens
  • klockan
  • skolämnen
  • klassrumsfraser

Innehåll

Arbetsområdet behandlar franska med fokus på vardagliga fraser för att presentera sig själv och andra. Det fortsätter med att beskriva skoldagen vid olika klockslag.

Genomförande

Arbetsområdet pågår v. 34-39. Du arbetar både enskilt och i grupp. Vi läser och lyssnar på dialoger, dramatiserar korta texter, övar på uttal, ordkunskap, fasta uttryck och grammatiska konstruktioner.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt delta under lektionerna. Jag bedömer här din muntliga förmåga och din förmåga till förståelse både när du lyssnar och läser. Ni gör även läxförhör och ett skriftligt prov v. 39.

Koppling till styrdokumenten


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter