Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik år 1

Torsångs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi arbetar med taluppfattning, addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Vi tränar på 5- och 10-kompisar. Vi arbetar med sambandet mellan olika räknesätt samt med problemlösning, geometri, symmetri, enklare diagram, sannolikhet, dubbelt och hälften.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och behärska 5- och 10- kompisar
 • förstå och använda dig av enkla matematiska begrepp samt samband mellan dem
 • förstå och använda tallinjen
 • förstå och fortsätta mönster
 • förstå och föra enkla matematiska resonemang
 • behärska enkla matematiska metoder
 • lösa matematiska problemuppgifter
 • förklara ditt tillvägagångssätt 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • kunna dela in tal i ental, tiotal, hundratal
 • räkna med addition och subtraktion inom talen 0-100
 • förstå betydelsen av orden addition och subtraktion
 • förstå enkla matematiska begrepp och sambandet mellan dem, t.ex sambandet mellan addition och subtraktion
 • kunna klockan hel, halv
 • lösa enkla matematiska problem
 • förstå symbolerna (-+=<>) och deras placering
 • förstå orden fler/färre/färst/lika många
 • vara bekant med några geometriska objekt och begrepp
 • att använda linjalen att rita rakt samt att mäta med

Detta gör jag genom att jag följer ditt arbete på mattelektionerna och i matteboken. Jag kommer att göra både muntliga och skriftliga tester. Jag tittar hur du löser praktiska uppgifter och matematiska problem både enskilt och i grupp. Jag lyssnar när du berättar och visar hur du löst dina uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • utgå från läromedlet Favoritmatematik
 • färdighetsträna med tärningar, spel, på iPad/dator
 • arbeta enskilt, i par och ibland i grupp
 • ha praktisk matte
 • jobba med problemlösning
 • använda olika slags praktiskt material så som pengar, klossar, tallinje, linjal m. m

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter